Fixed price projecten

Vaste prijs – zeker resultaat”

 • Maatwerkprojecten tegen een fixed price op basis van een vooraf bepaald resultaat
 • Zeker weten waar u aan toe bent

Fixed price projecten

een vaste prijs, maar toch niet veel duurder dan zelf doen

Softwareontwikkeling en testen van software kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. U bepaalt zelf wat voor u de beste manier van werken is. Heeft u behoefte aan 1 of enkele mensen als toevoeging op uw eigen teams, een volledig ontwikkelteam inclusief  QA en testing of wilt u het ontwikkelen volledig uitbesteden, inclusief een fixed price?

Uiteraard kunt u van ons een goed advies verwachten rondom de uitvoering van uw maatwerksoftware project. Op basis van een gedegen vooronderzoek zijn wij meestal prima in staat om een goede inschatting te maken voor (en deel van) een project. Mocht dit niet zo zijn, dan krijgt u dit ook van ons te horen.

Wij hebben ook ruime ervaring met het aannemen van projecten. Wij verzorgen het gehele traject van analyse, voorbereiding, uitvoering, testen en het naar de markt brengen van software. Hierbij maken wij ook gebruik van onze ontwikkelcentra in OOst-Europa. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat de kosten binnen de perken blijven en de kwaliteit tegelijkertijd geborgd kan worden. Wij doen dit al meer dan 15 jaar! Soms maken wij ook combinaties met onze Nederlandse en Oost-Europese teams, om het beste van de 2 werelden te combineren.

Afspraken over het resultaat

Wanneer wij een project uitvoeren tegen een vaste prijs is het uiteraard belangrijk om duidelijk te zijn over het op te leveren product. Onze business analisten, lead developers en QA managers kunnen, in samenwerking met u, duidelijkheid krijgen over uw verwachting over het op te leveren product. Van tevoren worden afspraken gemaakt en gedurende het traject wordt de voortgang gerapporteerd. Alleen als het voor beide partijen helder is wat er moet gebeuren en wat het eindresultaat moet zijn, is het mogelijk om een project goed in te schatten. Met onze ervaring zijn wij dan in staat om precies dat te leveren wat afgesproken is, binnen het afgesproken budget, op tijd en met de kwaliteit die u verwacht.

Het vooronderzoek.

Het moeilijkste deel bij het voorbereiden van een project met een vaste prijs is het vaststellen van de prijs en het tijdschema, Beide kunnen alleen worden bepaald op basis van een duidelijk afgebakende scope. De verzameling gebruikersverhalen kan in verschillende sessies plaatsvinden, die in totaal niet langer dan 1 of 2 dagen mogen duren. Op dit punt is het belangrijk om de “definition of done” voor gebruikersverhalen, herhalingen en releases met de klant goed te keuren.

Om de gebruikersverhalen optimaal te structureren, moeten onder andere de volgende vragen beantwoord worden:

 • Hoe worden gebruikersverhalen verzameld en beoordeeld?
 • Welke projectdocumentatie wordt verwacht?
 • Welke eisen hebben de absolute prioriteit van de klant?
 • Implementatieomgeving en infrastructuur.
 • Schema van reguliere vergaderingen

Het is belangrijk om zoveel mogelijk toekomstige projectdeelnemers bij het proces te betrekken, zodat de beoordeling samen wordt gedaan. Onze bedrijfsanalisten, hoofdontwikkelaars en QA-managers staan ​​voor dit doel tot uw beschikking met al hun kennis en branchekennis.

Onderdeel van het vooronderzoek is o.a. om de snelheid van het geplande team te bepalen. Om schattingen van tijd en kosten voor projecten met een vaste prijs te kunnen geven, moeten we de snelheid (teamsnelheid) bepalen aan de hand van de volgende begincriteria:

 • Snelheid van het team in eerdere projecten.
 • Aantal taken dat moet worden uitgevoerd in elke Iteratie (op basis van de definitie van gereed).
 • Communicatie-gereedheid van de stakeholders van de klant. Hoe minder tijd er is voor spontane vragen, hoe lager de snelheid
 • U weet zeker wat u wilt ontwikkelen
 • Alle uitgangspunten en requirements zijn bekend
 • Addcode neemt de risico's van u over
 • Vaste afspraken, maar toch flexibel