Home Wat is nearshoring? Ontvang een vrijblijvend voorstel!

Nearshoring

 • Wat is nearshoring?
 • Nearshore vs offshore
 • Voordelen en nadelen van nearshoring
 • Welke nearshore zijn er?
 • Is nearshoring geschikt voor mijn organisatie?
Nearshore team
Technosoft nearshore outsourcing

Nearshoring is een welbekende term, maar op deze pagina worden alle facetten van nearshoring uitgelegd in een handig overzicht. Vooral voor ondernemers met een eigen bedrijf in de ICT/IT sector is deze term bekend, omdat op deze arbeidsmarkt vaak een tekort aan personeel is. Het begrip maakt onderdeel uit van de rij: outsourcing, onshoring en offshoring. Op deze pagina gaan we uitgebreid in op het begrip nearshoring. Hoe onderscheidt het zich van de andere concepten? En waar liggen de voor- en nadelen en de valkuilen? Zo weet u precies of het inzetten van nearshoring lonend is voor uw bedrijf. Ook voor u als MKB-er. Op deze pagina wordt wordt alles over nearshoring uitgelegd.

 • Wat is nearshoring?

De betekenis van near shoring maakt onderdeel uit van de term outsourcing: het uitbesteden van uw zakelijke activiteiten. Maar wat is nearshoring? Er wordt gekeken naar het uitbesteden van activiteiten aan een relatief dichtbijgelegen organisatie in het buitenland. Dit kunnen de grenslanden zijn, of landen binnen Europa. Met name IT-werkzaamheden worden middels nearshoring uitbesteed. Dit onderscheidt zich van offshoring, waarbij de activiteiten worden uitbesteed naar verder weg gelegen landen, vaak buiten Europa. 

Deze manier van zaken doen houdt in dat u een derde partij inschakelt om een deel van de werkzaamheden van uw organisatie uit te voeren. Bijvoorbeeld de softwareontwikkeling. Er zijn verschillende redenen voor nearshoring. Eén van de voornaamste reden binnen de IT/ICT-sector is tekort aan arbeidskrachten. 

Offshoring vs outsourcing, onshoring en nearshoring

Outsourcing, onshoring, nearshoring en offshoring. Hoe weet u welk type uitbesteden uw onderneming helpt groeien? Elk type hang af van verschillende factoren. Denk hierbij aan personeelskosten en beschikbaar personeel. Om het verschil duidelijk maken, lichten we hieronder de verschillende termen toe.

 • Outsourcing

Deze term kunt u zien als paraplubegrip, dat staat voor het uitbesteden van een gedeelte van uw werkzaamheden aan een derde partij. Bijvoorbeeld de marketing- of communicatieafdeling.  

 • Onshoring

Dit is het eerste type outsourcing. Wanneer u voor onshoring kiest, besteedt u een deel van de activiteiten uit aan een partij die in hetzelfde land opereert als jouw eigen bedrijf.  

 • Nearshoring

Dit is het tweede type outsourcing. Wanneer u voor nearshoring kiest, besteedt u een deel van de activiteiten uit aan een partij die gevestigd is in een land redelijk dicht bij jouw eigen vestiging. Voor Nederland is dit veelal afgebakend als: binnen Europa, met een tijdverschil van maximaal 2 uur. Veelal gaat dit om werkzaamheden waarbij op de Nederlandse arbeidsmarkt een tekort aan personeel is. Bijvoorbeeld IT-ers en softwareontwikkelaars. 

 • Offshoring

Dit is het derde type outsourcing. Wanneer u voor offshoring kiest, besteedt u een deel van de activiteiten uit aan een partij die buiten uw eigen land opereert. Voor Nederlands veelal afgebakend als: buiten Europa. Ook hier kunt u denken aan IT-ers en softwareontwikkelaars 

 • Wat is nearshoring?
 • Nearshoring vs Offshoring
 • Voordelen en nadelen
 • Redenen voor near shoring
 • Is nearshoring geschikt voor mij?

Whitepaper download: nearshoring in het MKB

Nearshoring van softwareontwikkeling wordt vaak nog gezien als iets dat alleen weggelegd is voor grote bedrijven, aangezien het voordeel van de “economy of scale” hier opgaat. De praktijk wijst echter anders uit als er wordt voldaan aan een aantal randvoorwaarden.

Nearshore vs offshore

Wellicht heeft u al vastgesteld dat er op de Nederlandse markt een tekort is aan personeel binnen uw gewenste outsourcing taken. Of u zoekt een manier om uw kosten efficiënt te verdelen. Hoe weet u dan welk type outsourcing buiten Nederland bij uw organisatie en werkwijze past? U vindt het antwoord in het volgende overzicht. Dit zijn de vijf factoren waarmee u rekening moet houden: 

Tijdzones Cultuurverschil Taalbarrière Afstand Kosten
Nearshoring Geen of geen grote tijdsverschillen, wat het samenwerken versterkt.  Minimale cultuurverschillen, waardoor al het personeel elkaar en elkaars werkgewoonten en wekprocessen goed begrijpt.  De taalbarrière hangt af van het type werk en het desbetreffende land.  Relatief kleine afstand, waardoor u gemakkelijk in staat bent om de derde partij een bezoek te brengen of te ontvangen.  Relatief hogere kosten dan offshore, omdat de lonen binnen Europa hoger liggen dan de bekende offshore gebieden in Azië. 
Offshoring Grote tijdsverschillen waar u rekening mee moet houden in de samenwerking, communicatie en deadlines.  Grote cultuurverschillen, zowel privé als op internationaal business gebied. Dit kan zich uiten in het leren begrijpen van de werkcultuur of de behoefte van de eindklant.  De taalbarrière hangt af van het type werk en het desbetreffende land.  Relatief verre afstand, waardoor een bezoek aan of ontvangst van de derde partij een meerdaagse businesstrip oplevert.  Relatief lagere kosten dan nearshore, omdat de lonen buiten Europa lager liggen dan in de bekende nearshore gebieden in Oost-Europa. 

Het lijkt in dit overzicht alsof nearshoring de betere optie is, omdat u bijvoorbeeld minder last heeft van de cultuurbarrière en het tijdverschil. Echter kan offshoring een optie zijn die uw organisatie meer oplevert, bijvoorbeeld aan goed opgeleid personeel. En als we kijken naar bijvoorbeeld softwareontwikkeling, is het geen probleem dat deze werkzaamheden plaatsvinden buiten onze werktijden om. Het hangt natuurlijk ook af van factoren als uw branche, de specifieke werkzaamheden en de politiek van het betreffende land. Wanneer u kiest voor offshoring, is het met name van belang dat u zich samen met uw team verdiept in de desbetreffende werkcultuur om de samenwerking tot een succes te maken. Voor een goede uitvoering van de werkzaamheden is het vaak aan te raden om iemand ter plaatse te hebben. Dit maakt offshoring over het algemeen dan ook wat meer geschikt voor grotere bedrijven, terwijl het MKB eerder zal kiezen voor nearshoring. 

Wat is nearshoring personeel

Voordelen van nearshoring

Of u nu een groot bedrijf heeft, of behoort tot de MKB; de volgende voordelen gelden voor nearshore werkzaamheden.

 1. Capaciteitsvraag. Het grootste voordeel van nearshoring is dat u eenvoudig de capaciteitsvraag opvult. Wanneer er in Nederland krapte is op de arbeidsmarkt, kunt u relatief dichtbij toch de juiste professionals vinden om uw organisatie te blijven ontwikkelen.
 2. Flexibele contracten. Daarnaast staan flexibele contracten voorop. U wilt het gevoel en de zekerheid hebben dat u de juiste specialisten aanneemt. Als ze niet bij uw organisatie passen of niet de eindklant goed voor ogen hebben, dan wilt u natuurlijk verder kijken. Dat is op afstand toch lastiger te peilen. Daarom is het belangrijk dat u regelmatig bezoek inplant met het buitenlandse team. Ofwel bij u op kantoor in Nederland of België, ofwel als business trip naar het buitenlandse kantoor. Ook kunt u gemakkelijk op- en afschalen. Wanneer de gewenste software bijvoorbeeld ontwikkeld is, beëindigd u eenvoudig de tijdelijke samenwerking. Start u een nieuw project? Dan kunt u het team weer in dienst nemen. Ook het tussentijds uitbreiden van een team is over het algemeen makkelijker te realiseren via nearshoring, dan dat u dat met eigen personeel voor elkaar kunt krijgen.
 3. Kostenaspect. Nearshoring bespaart kosten op arbeidskrachten. Zeker als het vergeleken wordt met het inhuren op basis van onshore. Hier liggen de tarieven 2 tot 3 keer zo hoog in vergelijk met nearshore. Toch heeft u voor deze lagere kosten, wél de juiste kennis in dienst. Dit bespaart u tevens tijd om in-house medewerkers op te leiden, of de juiste specialisten te vinden. Het nearshoring team kan gelijk voor u aan de slag. Bijkomend voordeel is de kennisuitwisseling tussen uw huidige medewerkers en het nieuwe team dat hierdoor tot stand komt. Let wel op dat u niet alleen op de prijs afgaat bij een selectie (dat doet u anders ook niet). Er is veel verschil in kwaliteit tussen aanbieders, kennis en ervaring van de mensen en de houdbaarheid van de tarieven op langere termijn.

Nadelen van nearshoring

De vraag van nearshoring blijft: is het een risico of onvermijdbaar realisme? Er zitten namelijk ook nadelen aan deze manier van ondernemen.

 1. Samenwerking op afstand. Natuurlijk is dit nadeel relatief. Dit betekent dat u de externe medewerkers niet elke week op uw kantoor verwelkomt onder het genot van een kop koffie. Zorg daarom voor een strakke communicatie. Tijdens de verschillende lockdowns van de afgelopen tijd hebben bedrijven echter steeds meer ervaring opgedaan met op afstand werken. Dit helpt om nearshoring te integreren in uw werkproces.
 2. Relatie gebaseerd op zekerheid en vertrouwen. Als ondernemer wilt u dicht op de werkvloer blijven, weten wat er speelt en een goede relatie met uw personeel onderhouden. Nearshoring houdt echter in dat u geografisch verder van uw medewerkers komt te staan. Maar ook komen vragen op als:
 • Zijn de mensen wel goed genoeg?
 • Begrijpen ze mijn business wel?

Ook uw interne team stuurt u echter aan op basis van vertrouwen. Door de juiste lijnen te leggen en (weliswaar digitaal) periodiek te blijven communiceren, weten u en ál uw medewerkers precies wat er speelt op beide werkvloeren. Let erop dat ook uw nearshoring partner dicht staat op de medewerkers.

Nearshoring voorstel aanvragen

Vormen van nearshoring

 Er zijn binnen de IT-sector drie verschillende nearshore modellen.

 1. Teamuitbreiding. U wilt het team uitbreiden, zodat de ontwikkelingscapaciteit van uw onderneming niet stilstaat. Dan kunt u ervoor kiezen om via een nearshore bedrijf (tijdelijk) een arbeidskracht in dienst te nemen met de gewenste specialiteiten.
 2. Dedicated teams. Een Dedicated Team is een manier van samenwerken waarbij er aan u een team ter beschikking wordt gesteld. U vervult zelf de rol als Project Manager / Product Owner en bent als opdrachtgever volledig in controle als het gaat om de requirements, prioriteiten, inzet en output van het team. 
 3. Autonome teams. Deze derde vorm van nearshoring past bij u, als u opzoek bent naar de juiste specialisten op afstand en het team hetzelfde werkt als uw interne personeel, echter op een andere locatie. 

Onze mensen in Oost-Europa

Maak kennis met het Addcode ontwikkelteam in Moldavië!

Populaire nearshore landen

Het land dat u kiest om uw activiteiten aan uit te besteden, hangt af van bovengenoemde factoren en modellen. Het is dus niet eenduidig om een rij ‘beste’ landen voor u noteren. Wel zien we een trend in de populairste nearshoring landen. Dit zijn landen in Oost-Europa. Onder andere:

 • Bulgarije
 • Macedonië
 • Moldavië
 • Oekraïne
 • Polen
 • Roemenië
 • Servië

Ook Zuid-Europese land zijn aantrekkelijke nearshoring bronnen. Bijvoorbeeld landen als Spanje en Portugal. Addcode is inmiddels actief in 6 landen en heeft softwareontwikkelaars en testers in Nederland, Moldavië en Roemenië. Tijdens de selectieprocedure moet u wel rekening houden met nog een aantal factoren, voordat u een besluit neemt. Kijk bijvoorbeeld ook naar:

 • Politieke stabiliteit. Niet elk land is vanuit politiek oogpunt even stabiel. Dit kan zorgen voor fluctuerende prijzen of moeilijkheden met inreizen. Dit betekent dat u niet altijd weet waar u aan toe bent en dat wilt u natuurlijk niet. Een actueel voorbeeld hiervan is Oekraïne.
 • Regelgeving. Hier kijkt u naar wet- en regelgeving. Denk hierbij aan minimumloon, beveiligingsnormen binnen de EU grenzen etc.. Het is belangrijk dat het land van uw keuze deze wetten en voorschriften zorgvuldig naleeft. Zo verzekert u de eindgebruiker van veilige data, en voorkomt u hoge boetes en reputatieschade. Wat dit betreft is het een voordeel als het moederbedrijf in Nederland zit, zodat u uiteindelijk zakendoet met een Nederlands bedrijf.
 • Communicatie. De taalbarrière is van belang binnen interne en externe communicatie. Zorg ervoor dat de professionals die u via nearshoring contact, de Engelse taal goed beheersen. Engels is namelijk de lingua franca in de zakelijke wereld. U wilt niet dat belangrijke informatie verloren gaat in de vertaalslag.

Nearshoring: de valkuilen

Zoals elke wijze van ondernemen, kent ook nearshoring valkuilen. Er zijn vier eenvoudige stappen om deze valkuilen te vermijden:

 1. Doe een vooronderzoek
 2. Weet met wie u samenwerkt
 3. Weet wat van u verwacht wordt
 4. Zorg voor een strakke organisatie

Dit levert u zekerheid op omtrent de samenwerking en geeft u onder andere een beeld van de doorlooptijd, tarieven, kosten, risico’s en het soort team dat samengesteld wordt, zodat u weet wat u kunt verwachten. Daarnaast krijgt u ook in beeld wat er van u als organisatie verwacht wordt.

Is nearshore geschikt voor mijn organisatie?

Om te betalen of nearshoring past bij uw organisatie, stelt u zich de volgende vragen:

 • Heb ik expertise nodig op gebied van IT en softwareontwikkeling?
 • Heb ik tijdelijke behoefte aan een extra team van experts?
 • Worden de bedrijfsprocessen door uitbesteding goedkoper?

Wanneer u op één van deze drie vragen ‘ja’ antwoordt, is nearshoring een geschikte keuze om door te groeien. Houd in gedachte dat u zelf de benodigde tijd in nearshoring moet steken om deze vorm van samenwerken tot een succes te maken. Daarbij zal u in eerste instantie ook het gevoel van grip verliezen, en behoren kosten voor bezoeken en extra communicatie. En daarbij staat natuurlijk voorop, dat u wilt dat het nieuwe team aanvoelt als voorwaardig lid van uw onderneming.

Nearshoring via een ICT partner

Wanneer u de keuze maakt om een buitenlands team aan uw onderneming toe te voegen, kunt u gebruik maken van de kennis van een ervaren nearshoring partner. Wij van Addcode bieden u daarbij voldoende personeel, garanderen de kwaliteit en bevelen u alleen een team aan als ook echt alles uit het vooronderzoek klopt.

We hebben een handig 8-stappen plan gemaakt of na te gaan of nearshoring iets is voor uw bedrijf. Onze 15 jaar nearshoring ervaring biedt u de zekerheid van een systeem dat werkt en uw organisatie kwalitatief uitbreidt met de juiste kennis. U profiteert van de voordelen, wij verhelpen de nadelen.

Heeft u een nearshoring project en zoekt u de juiste mensen? Neem gerust contact met ons op. Dan gaan we samen werken aan uw groei.

Ja, ik wil mijn mogelijkheden ontdekken