Home Actief in 6 landen

Actief in 6 landen

"Addcode breidt uit in Europa"

Met de komst van nieuwe klanten in België, Liechtenstein en Singapore zijn wij nu actief in 6 landen.

Actief in 6 landen
Delen

Europa als werkgebied

Met de groei van onze activiteiten op het gebied van nearshoring en testen van software krijgen wij ook steeds meer belangstelling uit andere landen dan Nederland en Duitsland, waar wij onze activiteiten zijn begonnen. Door nieuwe klanten in België, Liechtenstein en Singapore zijn we nu in totaal actief in 6 landen. Nederland, België, Duitsland en Liechtenstein en onze ontwikkelcentra in Moldavië en Roemenië.

 

Vlaggen technosoft

 

Een van de twijfels over het werken in een nearshoring constructie is het verschil tussen culturen. Natuurlijk zijn er verschillen in cultuur tussen West-Europa en Oost-Europa, maar deze zijn er ook tussen Nederland, België en Duitsland. Het is belangrijk om rekening te houden met deze verschillen, maar het belangrijkste is uiteindelijk het maken van goede afspraken en zorgen dat de communicatie tussen de partijen goed is. Daarnaast is het belangrijk dat de teams in Oost-Europa ervaring hebben met de manier van werken in West-Europese landen. Zaken als een proactieve houding, doorvragen als iets niet duidelijk is en soms een “kort door de bocht” strategie moeten niet als een verrassing komen. Voldoende ervaring met deze manier van samenwerking en de rol van de mensen in het land van de opdrachtgever is hierbij belangrijk.

In de praktijk blijken de verschillen overigens erg mee te vallen. Van een echte cultuur kloof, zoals die bijvoorbeeld bij Offshoring vaak wordt beleefd, is met een goede begeleiding en de nodige ervaring van de mensen niet aan de orde. Vaak horen wij van klanten dat het net lijkt alsof de ontwikkelaars om de hoek zitten.

Van vele talen thuis

Om zaken te doen met verschillende landen, is de taal natuurlijk een belangrijk issue. De basis van de uiteindelijke samenwerking ligt hem uiteindelijk wel bij het Engels. Dit is de voertaal van de samenwerking en beide partijen (opdrachtgever en ontwikkelaars) dienen het Engels dan ook te beheersen. In de aanloopfase naar een opdracht en tijdens de uiteindelijke samenwerking is het wel fijn als er gecommuniceerd kan worden in de moedertaal. Binnen Addcode is dit natuurlijk Nederlands en Duits, aangezien wij hier gevestigd zijn.

Binnen Addcode worden daarnaast meerdere talen gesproken. Binnen onze vestigingen in Oost-Europa zijn de talen Roemeens en Russisch de voertaal en er zijn ook wel mensen die het Frans beheersen. Al met al een behoorlijk aantal talen, waardoor het mogelijk is om met verschillende landen (tegelijk) samen te werken. Een aardig voorbeeld hiervan is te lezen in de Business case die gaat over de samenwerking met OSRAM.

Wij kijken er naar uit om meerdere landen binnen ons werkgebied te mogen ontvangen.

Literatuurlijst