Home Privacy policy

Privacy policy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring ziet op de gegevensverwerking en het gebruik van cookies via www.addcode.nl door Addcode

Bij Addcode respecteren we de privacy van onze bezoekers en klanten en zorgen we ervoor dat de persoonlijke informatie die wij verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Deze verklaring ziet enkel op de gegevensverwerking en het cookiegebruik door ons zelf en/of op onze website. Indien je via een link op onze website een andere website bezoekt, is op die website onze verklaring niet meer van toepassing.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt voor onze diensten, vragen we je om enkele (persoons)gegevens te verstrekken. Deze gegevens slaan we op in het klantenbestand van Addcode en gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren. Wij verstrekken gegevens die je ons op deze manier verstrekt niet zonder jouw toestemming aan derden, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet. De gegevens kunnen wel door ons worden gebruikt om je op de hoogte te houden van onze diensten. Voor dergelijke (e­mail)berichten kun je je altijd afmelden via de link onderaan het bericht of door contact met ons op te nemen.

Bij Addcode bewaren je jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor we de informatie verzamelden. Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te (laten) verwijderen. Hiervoor kun je contact met ons opnemen.

Contactgegevens van Addcode

Addcode
Keulenstraat 9
7418 ET Deventer
E­mail: info@addcode.nl
Telefoonnummer: 0570 682 900

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Check voor de actuele privacyverklaring daarom altijd onze website: www.addcode.nl

HubSpot

(a) We gebruiken HubSpot voor marketing automation en lead management voor prospects, om zo te zorgen dat onze relatiebeheerders u van het best mogelijke advies kunnen voorzien. De informatie die we verzamelen bestaat uit wat u zelf opgeeft, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, (eventueel) telefoonnummer en organisatie.

(b) Lees de HubSpot Privacy Policy