Home Software testplan

Software test plan

Nieuwe software testen?

Test jouw nieuwe software met dit plan.

 • Drie eenvoudige stappen
 • Selecteer de juiste testen
 • Gebruik test tooling
 • Ga voor een betrouwbaar resultaat

Volg dit software testplan: drie eenvoudige stappen!

Wanneer je een nieuwe software hebt ontwikkeld of een nieuwe applicatie gebouwd hebt, wil je deze natuurlijk zo snel mogelijk op de markt brengen. Om zeker te weten of alle functies ook echt werken, is het goed om vóór de lancering de software nog eens te testen aan de hand van een gestructureerd plan. Zo voorkom je reputatieschade en kan jouw klant er zorgeloos mee werken. Maar hoe pak je de test aan? In dit blog geven we jou de 3 stappen die essentieel zijn om jouw software testen.

Wanneer doe je aan software testing?

De meest logische denkwijze is om de software te testen als deze klaar is. Dan kun je de eventuele bugs er in één ronde uithalen. Het heeft echter zeker ook veel voordelen om al gedurende de ontwikkeling te testen. Je kunt namelijk van tevoren voor elk specifiek onderdeel een test uitschrijven, zodat je tussendoor kleinere testrondes hebt. De stukken waar de programmeur onlangs nog mee gewerkt heeft, kunnen dan eenvoudig aangepast worden. Dit scheelt tijd (en dus kosten) en zorgt ervoor dat fouten zich niet kunnen verergeren gedurende de verdere ontwikkeling, of de oorsprong daarvan steeds lastiger te achterhalen is.

Soorten testen

Er zijn voor je software testplan twee soorten testen die je door kunt voeren:

 1. Functioneel testen: hierbij kies je ervoor om de functionaliteit van de software te testen.
 2. Niet functioneel testen: je kijkt naar de meer technische aspecten van de software en niet alleen naar de functies die de software voor de gebruiker moet vervullen.

Functioneel testen

Functioneel testen houdt in dat je de nieuw ontwikkelde software test op vooraf opgestelde functie-eisen. Vragen die je daarbij stelt zijn:

 • Welke functies moet de software beschikken?
 • Op welke manier testen we deze functies?
 • Welke uitkomst verwachten we van deze test?
 • Kunnen zich uitzonderingen voordoen en zo ja, welke?

Je stelt zelf zogeheten ‘wat als’ testcases op: situaties die zich voor kunnen doen die je zelf uitvoert. Bijvoorbeeld een verkeerd wachtwoord opgeven of een formulier onjuist invullen. Je analyseert hoe het systeem in deze cases reageert en zoekt een oplossingen voor de problemen die zich voor doen.

Functioneel testen is verder onder te verdelen in zes aanpak mogelijkheden:

 1. Unit testing: de softwareontwikkelaar test de code op volledigheid en methode
 2. Smoke testing: je test of de basisfunctionaliteiten op orde zijn
 3. Sanity testing: deze test komt na de smoke test, om te checken of de belangrijke functies van de code ook werken
 4. Regressie test: je kijkt of alle systeemonderdelen functioneren na wijzingen die in de software doorgevoerd zijn
 5. Integratie test: deze test voer je uit waar verschillende onderdelen van de software samenwerken
 6. Acceptatietest: in deze test check je of de software doet wat ervan verwacht wordt

Het risico hierbij is, dat de eindgebruiker in de praktijk tegen andere problemen aanloopt dan bijvoorbeeld alleen het niet werken van een knop.

Niet functioneel testen

Om deze risico’s te voorkomen, maak je gebruik van niet functionele tests. De aspecten die hierbij komen kijken zijn:

 • Veiligheid
 • Betrouwbaarheid
 • Belastbaarheid
 • Schaalbaarheid
 • UI/UX
 • Integratie met andere systemen

Door ook deze onderdelen te testen, krijg je inzicht in het bredere functioneren van de software. Bijvoorbeeld wanneer veel mensen tegelijkertijd de app opstarten, of wanneer een beveiligingslek zich voordoet.

Bij dit soort testen kun je denken aan de gebruikerstest, A/B testen of de stresstest. Maar hoe bepaal je welke testen nodig zijn voor jouw software? En welk software test plan volg je? Dat is afhankelijk van de omgeving waar de software in gebruikt genomen wordt en het einddoel dat je voor ogen hebt. Daarom zet je de volgende drie stappen om tot de juiste test te komen om jouw nieuwe software te testen:

 • Test niet alleen achteraf
 • Goed testen is meer dan alleen testen van de functies
 • Weet wanneer je moet testen en hoe
 • Een planmatige benadering helpt

Download brochure: quality Assurance & Testing

Het inzetten van (meer en/of betere) testcapaciteit wordt vaak gezien als een vermijdbare uitzetting van kosten. De praktijk wijst echter uit dat QA testing vaak veel geld oplevert in de vorm van het vermijden van kosten achteraf.

Software testplan in drie stappen

Nu je hebt bepaalt welke soort test je uit gaat voeren en je een test case hebt opgesteld voor de uitvoering van je software testing, is het tijd om het software stappenplan op te stellen. Die doe je in drie eenvoudige stappen.

Stap 1: Quick scan

Bij de quick scan ga je terug naar de basis. Wat was het startpunt voor de software en wat was het oorspronkelijke idee? Het kan zijn dat er tijdens de ontwikkeling nieuwe inzichten gekomen zijn. Voldoet de het eindproduct aan al deze verwachtingen?

Stap 2: Planmatige aanpak

Nu je deze vragen in kaart gebracht hebt, kun je een plan voor testen opstellen. Je beschrijft hierin wat er getest moet worden en hoe de test uitgevoerd gaat worden. In het uiteindelijke testplan wordt duidelijk welke testen je moet uitvoeren en welke verwachtingen je hieraan kunt binden. Ook staan hier de soorten testen in die je uit wilt voeren en hoe je dit aanpakt.

De QA en test professionals krijgen hierdoor een structureel stappenplan. Maar ook het development team, de productowner of de leverancier weet wat er van ze verwacht wordt.

Stap 3: Uitvoering op basis van de doelen

In deze laatste stap voer je de daadwerkelijke test uit. Gespecialiseerde testteams kunnen de verschillende soorten testen volgens de vooraf beschreven uitgangspunten doorlopen. Ze houden hiervan alle resultaten bij, zodat je precies weet welk deel van de software is getest, waar is getest en wat de eventuele problemen zijn.

Test tools

Om software testen te vergemakkelijken, kun je niet alleen gebruik maken het software testplan, maar ook van test tools. Dan hoeft de tester niet handmatig de resultaten bij te houden, maar wordt alles digitaal vastgelegd en geautomatiseerd. Je hoeft niet alle mogelijke situaties handmatig bij langs te gaan, want deze maken standaard onderdeel uit van de tooling. Wel moet je de testcases zelf uitschrijven en invoeren in het systeem. De tool spoort dan voor jou de eventuele fouten in de software op. Deze optie geeft inzicht in welke testen zijn doornomen, de resultaten en welk deel van de software is getest.

Voordelen van het gebruik van test tools zijn:

 • Tijdbesparing op complexe testen
 • Vroeg signaleren van eventuele fouten
 • Inzicht in het ontwikkelproces
 • Vergroten van het vertrouwen in de kwaliteit middels automatische testen

Tooling maakt gebruik van overzichtelijke grafieken, tabellen en dashboards, zodat je in één opslag de resultaten kunt zien. Je krijgt inzicht in de kwaliteit van software en je kunt de groei in het vertrouwen van jouw software bijhouden na de lancering.

Test cases

Voor het testen van software is het essentieel om vast te stellen wat er getest moet worden (de scope of testing) en testgevallen te maken. Dit maakt uiteindelijk ook deel uit van je software stappenplan aan de hand van test cases. Testgevallen beschrijven in detail de tests die gedaan moeten worden, wie ze zal uitvoeren en de verwachte resultaten. Als de testgevallen zijn vastgesteld, moet een softwaretestplan worden ontwikkeld waarin de testaanpak wordt beschreven. Dit plan moet alle testmethoden en verwachte resultaten om ervoor te zorgen dat de software aan de eisen voldoet. Een goed opgezet plan maakt het gemakkelijker om eventuele problemen op te sporen en aan te pakken vóór de uitrol.

Wat doet een tester

Wat de software tester uiteindelijk doet aan de hand van het software testplan, is fouten in het programma opsporen, zodat de developer deze fouten kan herstellen. Daarmee geeft de tester inzicht in de gebruikskwaliteit van de software middels een objectief en onafhankelijk beeld. Daarbij evalueert de tester de belangrijke eigenschappen van de software. Hierdoor weet je of jouw software voldoet aan de vooraf gestelde eisen, functionaliteiten en implementatie eisen.

Een professionele, daarvoor opgeleide en ervaren test engineer doet echter meer dan fouten opsporen. Zo zal een test engineer een advies kunnen geven over:

 • Waar de mogelijke risico’s kunnen gaan zitten met betrekking tot het maken van fouten
 • Hoe in de toekomst bepaalde fouten kunnen worden voorkomen
 • En hoe het beste bepaalde fouten op te lossen.

Een goed test engineer is dus niet alleen op zoek naar eventuele fouten die een ontwikkelaar kan maken, maar werkt samen om de kwaliteit te verbeteren.

Zelf testen of uitbesteden

Wat je nodig hebt om de nieuwe software te testen is dus een software tester, software testplan en eventueel een test tool. Door de inzet van een professionele organisatie bespaar je echter op deze kosten. Door testen uit te besteden, kun je eventuele risico’s achterhalen en oplossingen aandragen voor verbetering.

Addcode kan jou hierbij ondersteunen. Wij beschikken over de tools en QA-testers om jouw software middels de juiste testsoorten te analyseren.

Wil je weten welke soort test jouw software benodigd? Of wil je meer informatie over software testen? Neem gerust contact met ons op. Addcode geeft jou vrijblijvend advies op maat.

Vraag advies op maat aan


Development & test centers.

Een impressie van ons ontwikkel- en testcentrum in Oost-Europa