Home Addcode werkwijze Time and material

Time & material

“Inzet van senior ontwikkelteams op regiebasis”

 • Wanneer de inzet vooraf nog niet te bepalen is en u een project wel door ons wilt laten uitvoeren en aansturen kunnen wij de regie en uitvoering van uw project verzorgen.

De flexibiliteit van time and material

Wanneer het doel van een ontwikkeling wel duidelijk is, maar de precieze uitvoer nog vorm moet krijgen en gedurende het (agile) ontwikkelproces nog moet worden bepaald is het een mogelijkheid om een project uit te laten voeren op basis van time and material. Wat houdt dit dan in voor de samenwerking?

 • Het doel van de ontwikkeling is duidelijk. U weet wat er ontwikkeld moet worden en wat het einddoel zal zijn.
 • Hoe te komen tot de eindstreep en waar deze precies ligt is nog niet duidelijk en/of kan nog niet bepaald worden. Dit zal gedurende de ontwikkeling verder moeten worden bepaald.
 • U kunt zelf de leiding nemen over het project (en de aansturing van de ontwikkelaars), maar u kunt ook de regie van de ontwikkeling uitbesteden. Dit betekent dat Addcode verantwoordelijk zal zijn voor de aansturing en bijvoorbeeld het invullen van de rol als Product Owner. U dient als opdrachtgever wel duidelijk aan te geven wat het resultaat van de ontwikkeling moet zijn, wat de wensen en eisen zijn en zorgen voor (tussentijdse) controle en acceptatie van het project.
 • De risico’s met betrekking tot tijdbesteding, uitvoering en kwaliteit liggen bij u als opdrachtgever. Dit betekent dat u op deze basis wel de laagste tarieven kan krijgen voor de inzet van de mensen. De risico’s liggen namelijk bij u. Als u deze risico’s af wilt dekken dan kiest u voor een vaste prijs project.
 • Aangezien u zelf gaat over de inzet van de mensen, is het ook heel gemakkelijk om wijzigingen door te voeren.
 • Er wordt gefactureerd op basis van daadwerkelijk gewerkte uren en verbruikte materialen (licenties e.d.). Gedurende het traject worden er wel vaak inschattingen gemaakt voor opeenvolgende fasen van het project, om controle te houden op voortgang, resultaat en (financiĆ«le) planning

De belangrijkste aspecten van time and material op een rijtje:

 1. Werken op basis van duidelijke project documentatie.
 2. Er wordt gebruik gemaakt van inschattingen voor wat betreft de hoeveelheid werk en doorlooptijd.
 3. Project management kan bij zowel de opdrachtgever als bij Addcode liggen
 4. De opdrachtgever is in the lead als het gaat om prioriteiten, wijzigingen en inhoud.
 5. Ontwikkeling vindt meestal plaats op de ontwikkelomgeving van Addcode
 6. Facturatie op basis van daadwerkelijk bestede uren.
 7. Verantwoordelijkheid voor uitkomsten, tijdbesteding en kwaliteit ligt bij de opdrachtgever.
 8. De meest gunstige tarieven en flexibiliteit.

Op basis van ervaring, afspraken en vertrouwen

Het werken op basis van het principe van time and material betekent niet dat u geen controle of inzicht heeft op de afronding van uw ontwikkeling. Op basis van een goed vooronderzoek kan er een eerste inschatting gemaakt worden van de werkzaamheden en de op te leveren software en de kwaliteit hiervan. Gedurende het ontwikkeltraject kan hier continu bijgestuurd worden op basis van ervaring, inschattingen, voortgang en nieuwe inzichten. Hiermee wordt de basis gelegd voor het vertrouwen om verder te gaan met het project. De inzet van het ontwikkelteam is uiteraard niet vrijblijvend en u kunt verwachten dat de teamleden zich proactief opstellen naar de inhoud van het werk.

Op basis van onze jarenlange ervaring met het werken op deze manier kunnen wij u adviseren of werken op basis van time and material in uw geval een goede keuze is of dat u liever werkt op basis van een vaste prijs, een dedicated team of een detachering..

 • Gebruik de ervaring van Addcode
 • Duidelijk over het resultaat
 • Flexibele inzet van capaciteit