Witteveen+Bos

“Samen werken aan innovatie op de bouwplaats”

Ontwikkeling van een online platform voor de informatie uitwisseling (4D BIM) met geautomatiseerd bouwmaterieel.

  • Witteveen+Bos
    4D BIM applicatie
  • Techniek
    PHP

Addcode had al eerder projecten voor Witteveen+Bos uitgevoerd, toen er vanuit het kantoor van Witteveen+Bos in Singapore een aanvraag kwam voor ondersteuning bij het ontwikkelen van een PHP applicatie. Het betreft de ontwikkeling van een online platform voor de informatie uitwisseling (4D BIM) met geautomatiseerd bouwmaterieel. Een innovatief project waarbij een de combinatie van onze kennis en ervaring van softwareontwikkeling en kennis van de constructieve bouw mooi samen gaan.

Specifieke kennis en capaciteit

Witteveen+Bos had de basis al gelegd voor een PHP applicatie. Het doel van de applicatie is om de digitale informatie uitwisseling in bouwprojecten te verbeteren en deze informatie ook beschikbaar te maken voor geautomatiseerd bouwmaterieel.. Met de specialistische kennis van BIM informatie en ervaring met de bouw is Witteveen+Bos een project gestart voor een klant in Singapore om dit platform te realiseren. Na het ontwikkeling van een prototype van dit platform had Witteveen+Bos hulp nodig voor het verder opschalen van de ontwikkeling. Addcode werd benaderd om hierbij te ondersteunen. Uiteindelijk is een team ontwikkelaars ingezet om de realisatie van de software te ondersteunen en door de inzet van een ervaren QA manager en een test engineer van Addcode werd het mogelijk om de kwaliteit van de ontwikkeling beter te monitoren.

Internationale samenwerking

Het project is een initiatief uit Singapore. Het project management vindt daarom dan ook plaats in Singapore. De softwareontwikkeling wordt gecoördineerd en uitgevoerd vanuit Nederland. Voor de support van Addcode, is een team van software ontwikkelaars en testers uit Moldavië op het project gezet. Vanwege het internationale karakter van het project was het daarom belangrijk dat er goed werd afgestemd wat de verantwoordelijkheden waren van alle betrokkenen, hoe de communicatie zou verlopen en hoe de ontwikkelingsprocessen georganiseerd worden.

Het team wordt aangestuurd door de projectleider van Witteveen+Bos in Singapore. Hij fungeert als Product Owner (PO) in het Agile team. Vanuit Nederland wordt het team ondersteunt door een lead software developer van Witteveen+Bos, die ook het prototype van de applicatie had ontwikkeld. Op locatie in Moldavië zit het ontwikkel en QA team. Het team communiceert regelmatig met de PO, welke ook verantwoordelijk is voor het aanleveren van de User Stories. De QA manager fungeert hier als bewaker van het proces en de kwaliteit. Er vindt afstemming plaats over techniek, architectuur en het oplossen van eventuele problemen. Ondanks de goede voorbereiding en de afspraken bleek het in de praktijk soms uitdagend om vanuit verschillende locaties continu goede afstemming te hebben. Door tijdig te signaleren, te communiceren en zaken bij te sturen is de samenwerking steeds bijgestuurd en geoptimaliseerd.

Flexibel samenwerken

Gedurende het project is er in verschillende teamsamenstellingen gewerkt. In het begin was de meeste capaciteit nodig. Er moest onderzocht worden wat en hoe er precies ontwikkeld moest gaan worden en er moest kennis overgedragen worden. Daarna is het team wat kleiner geworden om te voorkomen dat er qua ontwikkeling vooruit gewerkt werd ten opzichte van andere componenten in het project van Witteveen+Bos.

 

3 vragen aan Witteveen+Bos

Waarom hebben jullie voor nearshoring gekozen?

We hebben gekozen voor near/offshoring omdat voor dit project specifieke software ontwikkeling ondersteuning nodig was die op dat moment niet aanwezig of beschikbaar was binnen Witteveen+Bos.

Waarom hebben jullie voor Addcode gekozen?

omdat Addcode en Witteveen+Bos al vaker samengewerkt hebben en omdat Addcode ervaring heeft met zowel software ontwikkeling als de bouwsector, wat aansluit bij de scope van het project.

Wat vond je het prettigst aan de samenwerking?

De professionele scrum aanpak van Addcode vond ik erg prettig. We hadden de basis voor de aanpak snel opgezet en konden snel aan de slag.

Ik wil meer weten over samenwerking met Addcode

Wij onderzoeken graag hoe wij u kunnen assisteren bij het ontwikkelen en testen van uw maatwerk software.