Home Kiezen voor zekerheid

Kiezen voor zekerheid

"Hoe krijg ik meer zekerheid dat mijn ontwikkelde software direct een succes wordt?"

 • Onderzoek waar de risico's liggen
 • Check of aan de oorspronkelijke uitgangspunten is voldaan
 • Stel duidelijke doelen voor de realisatie
 • Kijk ook naar de niet-functionele eisen

Kiezen voor zekerheid
Delen

Zekerheid in softwareontwikkeling

U heeft door iemand anders software laten ontwikkelen en wil deze zo snel mogelijk op de markt brengen. Maar hoe weet u zeker dat het goed gaat? U wil natuurlijk niet dat bij de daadwerkelijke implementatie problemen optreden. De consequenties in de vorm van o.a. reputatieschade kunnen aanzienlijk zijn. Door uw applicatie goed te testen, kunt u er voor zorgen dat de implementatie met een gerust hart door kan gaan.

Sommige bedrijven kiezen ervoor om puur en alleen te testen op de functionaliteit voordat een product wordt geïntroduceerd op de markt. Dit is vaak onvoldoende. Het risico bestaat dan dat de eindgebruiker in de praktijk tegen allerlei kinderziektes aanloopt. In een wereld waarin mensen – terecht of onterecht – verwachten dat techniek te allen tijde snel, betrouwbaar en voor iedereen toegankelijk is, kunnen deze negatieve ervaringen de doodslag betekenen voor uw product.

Meer dan alleen de functionaliteit

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan software producten. Om deze reden is het essentieel om niet alleen te kijken naar de functionaliteit van nieuwe software, maar ook naar andere aspecten, zoals

 • Veiligheid
 • Betrouwbaarheid
 • Belastbaarheid
 • Schaalbaarheid
 • UI/UX
 • Integratie met andere systemen

Een stapsgewijze aanpak

Als organisatie beschikt u over het algemeen niet over de kennis, de infrastructuur én de simulatietools die noodzakelijk zijn om software zo grondig te testen. Het is dan een optie om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen dat dit op zich neemt. Een professionele tester zoekt juist naar het onverwachte, zaken die u wellicht zelf over het hoofd zou zien. Daarnaast is een frisse blik van buiten goed voor een onafhankelijke beoordeling.

Maar hoe pak je dat nu goed aan? Hoe bepaal je wat voor testen er precies nodig zijn? Dit is afhankelijk van het einddoel en van de omgeving waarin de software gebruikt gaat worden. Wat ons betreft onderscheiden we de volgende stappen:

 

 • Quickscan:

We gaan eerst terug naar het startpunt en kijken wat er oorspronkelijk is bedacht en opgeschreven. Vervolgens toetsen we dit aan de huidige situatie. Is dit nog in overeenstemming met elkaar? Is de uitkomst van de ontwikkeling wat u er vooraf van verwacht had en voldoet het aan de verwachtingen die er nu (met nieuwe inzichten) zijn?

 • Planmatige aanpak:

Aan de hand van de resultaten van de Quickscan wordt een plan opgesteld, waarin we beschrijven wat we gaan doen en hoe. Vaak doen we een eerste deeltest om er achter te komen of er een probleem is en zo ja, hoe groot het is en waar het optreedt. De analyse is in dit geval al een deel van de oplossing. Wellicht hoeven we slechts een deel van de software te testen en kunt u vooruitlopend daarop al kleinschalig aan de slag. In ons uiteindelijke voorstel maken we duidelijk welke testen we gaan doen, in welke fasering, wat u van ons kunt verwachten, maar ook wat we verwachten van u als opdrachtgever én de leverancier van de software.

U bepaalt!

Hoe weet u zeker dat het goed gaat? Dat is de vraag waarmee we deze blog begonnen. Concluderend kunnen we stellen dat u uiteindelijk zelf bepaalt hoeveel zekerheid u na wilt streven. Het moet immers wel zinvol en economisch haalbaar zijn, en 100% zekerheid kan niemand u geven. Dankzij de inzet van een professionele testorganisatie kunt u zich bij het bepalen van die grens echter wel baseren op een gedegen inschatting van de risico’s én mogelijke oplossingen. U hoeft het niet alleen te doen!

Wilt u weten wat Addcode kan betekenen voor uw organisatie? Neem dan vooral contact met ons op.

 

Literatuurlijst


Wilt u een afspraak plannen?

Om meer te weten te komen over wat dit in uw situatie kan betekenen? Plan direct een afspraak in mijn agenda voor een telefonisch overleg of een bezoek aan uw kantoor.