Home Service voorwaarden

Service voorwaarden

SERVICE VOORWAARDEN VAN ADDCODE BV

A) ALGEMEEN

 1. Cliënt verklaart zich akkoord met deze Voorwaarden, tenzij Cliënt schriftelijk aan Addcode anderszins laat weten.
 2. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige nog te leveren Addcode programmatuur.
 3. Addcode behoudt zich het recht voor om software onderhoud en helpdesk voor een programma te staken na het verwijderen van het programma uit de Addcode Prijslijst.
 4. Een Software Serviceovereenkomst van de Programmatuur duurt 1 jaar en gaat in 3 maanden na levering van de Programmatuur. Software Serviceovereenkomst wordt van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd voor een zelfde periode.
 5. Zowel Cliënt als Addcode kunnen door schriftelijke opzegging uiterlijk drie maanden voor het einde van de lopende overeenkomst, de Software Serviceovereenkomst beëindigen.
 6. Addcode voert software onderhoud en helpdesk uit tegen de geldende onderhoudstarieven, welke jaarlijks geïndexeerd worden. Het onderhoudsbedrag is jaarlijks verschuldigd bij vooruitbetaling.
 7. Deze Addcode Software Serviceovereenkomst Voorwaarden hebben voorrang boven de Algemene Voorwaarden van Addcode en treedt in de plaats van eerder mondeling of schriftelijk gemaakte afspraken dienaangaande.

B) SOFTWARE-ONDERHOUD

 1. Addcode verplicht zich onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan de Addcode Programmatuur, zoals vermeld in deze overeenkomst.
 2. De onderhoudswerkzaamheden op de Programmatuur bestaan uit het herstellen van fouten, het verbeteren of uitbreiden van functionaliteit, het verhogen van de performance en het aanpassen van de Programmatuur aan nieuwe versies van het besturingssysteem van de apparatuur waarvoor de Programmatuur is geleverd.
 3. Addcode levert de nieuwe versies van de Programmatuur aan op CD-ROM of op het internet, inclusief een overzicht van de wijzigingen en helpfiles.
 4. De installatie van een nieuwe versie van de Programmatuur wordt door Cliënt uitgevoerd met behulp van een meegeleverd installatieprogramma.

C) HELPDESK

 1. Cliënt heeft recht op Helpdesk ondersteuning bij het gebruik van de Addcode Programmatuur.
 2. De door de Helpdesk geboden ondersteuning bestaat uit het verlenen van telefonische assistentie bij storingen en gebreken en het adviseren over het gebruik en het functioneren van de Addcode Programmatuur.
 3. Ondersteuning van de Addcode Programmatuur wordt verleend op de meest recente versie, en op versies die minder dan 1 revisielevel lager zijn.
 4. De Helpdesk is op alle werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur.
 5. De Helpdesk zal zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen 4 uur na het indienen van een verzoek om ondersteuning, telefonisch contact opnemen met de Contactpersoon.
 6. De Helpdesk verzorgt de eerstelijns-ondersteuning; indien nodig kan een interne of externe specialist ingeschakeld worden voor verdere ondersteuning.

Voor meer informatie:

Addcode BV

Keulenstraat 9

Postbus 2055 – 7420 AB  Deventer

telefoon: (0570) 682 900

E-mail : info@addcode.nl