Kosten besparen

“Onder de streep levert het best veel op..”

Met de juiste aanpak, op basis van realistische uitgangspunten, kunt u aanzienlijke kosten besparen door het inzetten van nearshore softwareontwikkeling. Geen aannames, maar een berekening op basis van feiten.

Hoe kan je kosten besparen met nearshoring?

Het lijkt te mooi om waar te zijn......

 • Lagere tarieven dan alles wat je in Nederland kan organiseren.
 • De beste mensen die in Nederland nauwelijks meer te krijgen zijn.
 • Flexibel inzetbaar en schaalbaar.
 • Senior mensen met ervaring en kennis die u nodig heeft.

Vaak wordt nearshoring te mooi voorgesteld en kom je van een koude kermis thuis. Wanneer het echter op een professionele manier wordt aangepakt kan het niet alleen een oplossing voor uw tekort aan ontwikkelaars en of kennis te zijn, maar kan het ook daadwerkelijk bijdragen aan een aanzienlijke kostenbesparing op uw ontwikkelingskosten. Hierdoor kunt u wellicht toch die nieuwe ontwikkeling ondernemen of eindelijk die oude (veel gebruikte) applicaties ombouwen naar een nieuw platform. De praktijk van onze klanten bewijst dit al jaren.

Realistische verwachtingen

De verwachtingen moeten echter wel realistisch worden gesteld. Alleen een laag uurtarief gaat u namelijk niet automatisch een kostenbesparing opleveren. Bij een afweging om via outsourcing uw ontwikkeling te organiseren moeten wel een aantal afwegingen worden gemaakt om een totaal overzicht te krijgen van de besparingen, maar ook de extra investeringen.

 • Hoeveel extra begeleiding is er nodig om het team in het buitenland aan te sturen?
 • Hoeveel tijd zijn wij kwijt met kennisoverdracht?
 • Hoeveel tijd kost het opleveren/testen van de software die geleverd wordt?
 • Hoe kunnen we zeker zijn van de kwaliteit van de geleverde software en de extra kosten voor eventueel herstel?
 • Hoeveel tijd gaat er zitten in (extra) communicatie?
 • Wat kost het extra als er tussentijds wijzigingen doorgevoerd moeten worden?

Bovenstaande punten zijn allemaal aspecten die meegewogen moeten worden wanneer er een besluit moet worden genomen tussen zelf doen en uitbesteden. Addcode heeft veel ervaring op dit gebied en wij zullen samen met u onderzoeken of het in uw situatie verstandig is of niet. Wanneer het niet verstandig is, dan zullen wij dit ook vertellen. Wij gaan namelijk alleen voor een succesvolle samenwerking voor beide partijen.

Hoeveel levert nearshoring mij dit op?

Nearshoring levert een drastische kostenbesparing op als het vergeleken wordt met andere manieren van uitbesteden binnen Nederland of in vergelijk met gedetacheerden of freelancers. De tarieven liggen hier in het algemeen minimaal 50% lager. Een vergelijk met de kosten van uw eigen medewerkers is uiteraard lastiger. Op basis van salariskosten zal het nearshoring tarief wellicht ongeveer gelijk liggen, maar dan worden uw kosten voor uitval, ziekte, vakanties, huisvesting, opleidingen, vakantie, en dergelijke meestal niet meegerekend. Aan de andere kant is de begeleiding van ontwikkelaars op afstand meestal wat arbeidsintensiever.  Daarom kunt u gemiddeld aannemen dat nearshoring wel goedkoper is dan eigen medewerkers, vooral als u werkt met een team, maar dat het per geval bekeken moet worden. Duurder is het eigenlijk nooit.

Overigens zijn de directe kosten besparingen vaak niet het doorslaggevende argument. Zaken als flexibiliteit, capaciteitstekort, toevoegen van kennis en kwaliteit zijn regelmatig de belangrijkste factoren om te kiezen voor nearshoring. Eigenlijk dezelfde argumenten als het uitbesteden van werkzaamheden binnen Nederland, maar dan tegen acceptabele kosten. Naast kosten besparen door middel van lagere uurtarieven door nearshoring, leveren wij vaak ook een bijdrage aan het verbeteren van de efficiency van de ontwikkeling en/of verhoging van de kwaliteit van de software. U kunt hier meer over lezen op de pagina's over Development management en QA & testing. Kosten besparen moet dus zeker niet het enige argument zijn om uw softwareontwikkeling op deze wijze uit te besteden.

Wij kunnen niet precies in uw organisatie kijken, maar op basis van onze ruime ervaring kunnen wij wel een goed advies geven over eventuele besparing, op basis van een vooronderzoek. Ook een vrijblijvend eerste gesprek kan al een idee geven of Nearshore Outsourcing een kostenbesparing kan opleveren of niet. Naast de voordelen op het gebied van kwaliteit en capaciteit uiteraard!

 • Kostenbesparing zonder concessies aan kwaliteit
 • Hoeveel levert nearshoring mij op?
 • Onze klanten ervaren reeds jaren de voordelen

Hoe start je met nearshoring?

 • Hoe start je nearshoring op?

  Hoe start je nearshoring op?

  Wanneer er geen ervaring is met nearshoring, offshoring of überhaupt met outsourcing van software ontwikkeling, dan is het vaak lastig om een goed beeld te krijgen wat dit inhoudt. Dan is een goede voorbereiding van groot belang om te kunnen beoordelen of nearshoring wat voor uw organisatie kan betekenen en wat er van u verwacht wordt om het te laten slagen. Wij besteden dan ook veel aandacht aan een goede start van de activiteiten. Het voordeel van zaken doen met een Nederlands bedrijf is dat wij u in de opstartfase uitgebreid begeleiden. Door middel van een goede analyse van uw situatie kunnen wij adviseren wat voor samenwerking voor u het beste zou kunnen zijn.

  Een gestructureerd proces

  De manier waarop projecten (of detacheringen) worden opgestart is van vele factoren afhankelijk die te maken hebben met zaken als
  1. omvang van het werk
  2. ervaring bij de opdrachtgever
  3. aard van de werkzaamheden
  4. eventuele deadlines, risico's en andere randvoorwaarden
  Op basis van een zorgvuldige afweging worden keuzes gemaakt om de onderstaande fasen van het opstarten van een nearshore traject te doorlopen.
  1. Eerste inventarisatie omtrent de inhoud van de vraag en de match tussen opdrachtgever en Addcode
  2.  Vooronderzoek op basis van vooraf vastgestelde deliverables
  3. Inschattingen, aanpak en offerte
  4. kennismaking en kick off op locatie of bij u op kantoor.
  5. Inrichten van projectorganisatie, ontwikkelomgeving en kwaliteitsbewaking
  6. Eerste sprint.

  Meer weten over het starten met nearshoring?

  In het onderstaande factsheet kunt u meer lezen hoe een samenwerking met Addcode in zijn werk gaat.   Waarom samenwerken met Technosoft?
  H

Nearshoring in het MKB

Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Door middel van dit Whitepaper kunt u uitvinden of nearshoring in uw situatie kan werken of niet? Met een handig stappenplan om goed voorbereid met nearshoring te starten.