Home Je eigen testorganisatie opzetten in 4 stappen

Je eigen testorganisatie opzetten in 4 stappen

 • Wat is het belang van professioneel testen?
 • Hoe zet je een testorganisatie op?
 • Zelf doen of uitbesteden?

Je eigen testorganisatie opzetten in 4 stappen
Delen

Je eigen testorganisatie opzetten in 4 stappen 

QA en testing zijn essentiële onderdelen van softwareontwikkeling, maar de beschikbaarheid van opgeleide testers neemt af. De kloof tussen de vraag naar software en professionele software testers groeit daarom enorm. Dit komt de kwaliteit van de testwerkzaamheden niet ten goede. Gelukkig kan jouw organisatie al in vier stappen zelf een professionele testorganisatie opzetten. In dit blog leggen we uit hoe je dat doet. 

Waarom zet je een testorganisatie op? 

We hebben het al gezegd: de arbeidsmarkt is krap waardoor goed opgeleide testers moeilijk te vinden zijn. Zo zijn er meer praktijkvoorbeelden te noemen: 

 1.  De testuren heb je niet in het budget opgenomen 
 2. Je laat een medewerker de software nalopen 
 3. De projecttijd is niet toereikend voor ook nog eens een test 

  Het gevolg hiervan is afnemende kwaliteit van de software die je levert. Dit wil je natuurlijk zelf ook niet. Daarom moet er wat gebeuren: QA en testing wil je onderdeel maken van het Agile ontwikkelproces. De oplossing hiervoor is. zorgen voor een professionele testorganisatie. 

  Stappenplan voor een professionele testorganisatie 

  Het is eenvoudiger dan het lijkt. Je pakt het aan in 4 eenvoudige stappen. 

  Stap 1 – Onderzoek 

  Je wilt natuurlijk direct beginnen met vacatures uitschrijven om testers te zoeken, de juiste testtools voor geautomatiseerd testen in huis halen of een organisatie aanschrijven aan wie je  het testen uitbesteed. Toch is de eerste stap het doen van onderzoek binnen de organisatie. Het is namelijk belangrijk om eerst te weten hoe je organisatie omgaat met kwaliteit. Aan welke verwachtingen en eisen moeten de software testen voldoen? En wat is daarvoor nodig? 

  Dit onderzoek  kan het best worden gedaan door een QA-manager, omdat een QA-manager verder kijkt dan alleen op welke inhoud de testen uitgevoerd worden. Er moet een analyse komen van de situatie en welke rol testen hierin kan vervullen en wat het kan bijdragen. 

  Stap 2 – Ontwerp 

  Om QA en testing goed aan te pakken, moet je een teststructuur opzetten. Tijdens het ontwerpen hiervan, kijk je op basis van het onderzoek hoe de testorganisatie eruit komt te zien. Moet je bijvoorbeeld interne processen veranderen? Of tussentijdse testen doorvoeren om het maximale resultaat te behalen? Je kijkt daarbij naar de volgende punten: 

  1.  Welke soorten tests je uit moet voeren 
  2. Welke tools je nodig hebt 
  3. Hoe je rapportages opstelt en de resultaten verwerkt 
  4. Of je al naar de relatie tussen de DevOps omgeving, OTAP en testautomatisering moet kijken 

    Stap 3 – Organiseer 

    Nu je weet waar je op moet letten tijdens de inrichting van de testorganisatie, kijk je naar het organisatorische stuk. Als er veel veranderingen doorgevoerd moeten worden om testing te realiseren, zijn de organisatie en de medewerkers hier dan toe bereid? En hoe gaat deze ontwikkeling plaatsvinden? Daarnaast let je ook op de integratie tussen testing en ontwikkeling. Beide afdelingen moeten elkaar versterken in het overall softwareproject. 

    Stap 4 – Onderneem 

    De vierde stap houdt in dat je aan de slag gaat met testen volgens het software test plan. Hoe dit traject eruitziet, is afhankelijk van de soort software die je ontwikkelt en welke testen hier het beste op aansluiten. Daarnaast hangt het af van het type van jouw organisatie en welke kennis en ervaring je in huis hebt voor QA en testing.  

    Het verschil tussen QA en testing zelf realiseren of uitbesteden  

    Ondernemen is ook kijken naar wie het testen onderneemt. Je kunt ervoor kiezen om de testorganisatie zelf te beheren en het testproces zelf te doorlopen. Maar je kunt ook overwegen of je niet liever de testorganisatie uitbesteedt aan specialisten. De juiste partner kies je dan aan de hand van de drie voorgaande stappen. 

    Inhouse testorganisatie opzetten

    Je kiest ervoor om zelf de testing uit te voeren, wanneer je voldoende kennis en ervaring hebt met verschillende soorten professionele testen die gewenst zijn. De stap is dan niet groot om een testorganisatie op te zetten. Denk je eraan om je software zelf te testen? Check dan of je aan de volgende factoren voldoet: 

    • Uitrol van de software staat dicht op de klant
    • Korte ontwikkelcycli
    • Veel releases 

     Je blijft hierdoor wendbaar en het tempo van de communicatie over de testing en ontwikkeling van software tussen beide afdelingen loopt in hetzelfde tempo als de korte cycli. 

    Of toch uitbesteden?

    Om de testorganisatie op te zetten, kun je ook kiezen voor uitbesten: je kan testers inhuren of zelfs je hele kwaliteitsmanagement uitbesteden. Dit levert de volgende voordelen op: 

    • De krapte op de arbeidsmarkt blijft doorzetten, maar een partner die de juiste experts voor je klaar heeft staan raak je over het algemeen niet zomaar kwijt. Je kunt tegenwoordig kiezen voor tools die de tester op afstand volledig integreert met het ontwikkelteam, waardoor integraal testen mogelijk is. 
    • Wanneer je QA en testen uitbesteedt, maak je gebruik van een tester die in een omgeving met vakgenoten zitten. Je profiteert dus van meer kennis en ervaring dan wanneer je zelf één tester aanstelt. 
    • In het buitenland is geen tekort aan goed opgeleide testers. 
    • Je hoeft niet zelf de tools aan te schaffen, omdat de externe partij deze al in huis heeft. 
    • Omdat testen repeterend productiewerk is, levert deze werkzaamheid uitbesteden kostenvoordeel en kwaliteitswinst op.  

    Aan de slag met de testorganisatie opzetten

    De testorganisatie zet je dus op om zelf verder mee aan de slag te gaan, of als criteria om een professionele partner te vinden aan wie je het testen van jouw software uitbesteedt.  

     Wil je ook een testorganisatie opzetten? Of zoek je de juiste partner om je daarbij te ondersteunen? Neem gerust contact met ons op. Addcode helpt je graag verder een professionele teststructuur op te zetten en de juiste testers te vinden.  

     

    Literatuurlijst


    Download onze QA & Testing brochure

    Het inzetten van (meer en/of betere) testcapaciteit wordt vaak gezien als een vermijdbare uitzetting van kosten. De praktijk wijst echter uit dat QA testing vaak veel geld oplevert in de vorm van het vermijden van kosten achteraf.