Home Wel of niet kiezen voor test tools?

Wel of niet kiezen voor test tools?

"Wel of niet kiezen voor testtools"

Een korte uitleg over geautomatiseerd testen en keuze voor de tools die daarbij gebruikt kunnen worden.

Wel of niet kiezen voor test tools?
Delen

4 redenen om te testen met test tools

En de verschillende tools waarmee je geautomatiseerd kunt testen

Snel en tegen minimale kosten weten of de kwaliteit van je software in orde is, dat willen we natuurlijk allemaal. Daarom is testen noodzakelijk om de kwaliteit van jouw softwareproduct te kunnen garanderen. Maar moet dat echt allemaal handmatig gebeuren? Dat kost veel tijd en is foutgevoelig. Het is daarom niet vreemd dat geautomatiseerd testen met behulp van test tools steeds meer aandacht krijgt. Maar is dit nu wel of niet interessant voor jouw organisatie? In deze blog maak ik je wegwijs in de wereld van geautomatiseerd testen en test tools.

Wat is geautomatiseerd testen eigenlijk?

Bij geautomatiseerd testen worden specifieke testen en controles (bijvoorbeeld regressietesten) herhaaldelijk automatisch uitgevoerd. Test tools spelen daarbij een belangrijke rol. Het ontwerpen en opzetten van een geautomatiseerde testomgeving is gespecialiseerd werk dat door test automation engineers wordt gedaan, maar de uitvoering van het geautomatiseerd testen wordt ondersteund door testtools.

Voordelen van testtools

De belangrijkste voordelen van het inzetten van test tools zijn de volgende 4:

  1. Verkorten van de ontwikkelperiode: Het testen van met name complexe applicaties kost aanzienlijk minder tijd (zeker in vergelijking met handmatig testen) waardoor de ontwikkelperiode kan worden verkort
  2. Snel en eenvoudig fouten opsporen: Eventuele fouten kunnen al in een vroeg stadium worden gesignaleerd en opgelost. Testen moet niet alleen achteraf worden gedaan, maar al vanaf het eerste begin van het ontwikkelproces worden ingezet. Door dit altijd, vanaf het begin te (laten) doen door geautomatiseerd testen, spoor je de fouten al in het begin op. Hierdoor is het meest eenvoudiger en sneller om deze te herstellen.
  3. Meer inzicht verkrijgen: Je krijgt meer inzicht in wat er allemaal gebeurt in het ontwikkelproces. Aangezien het testen inzoomt op het proces van softwareontwikkeling, krijg je een beter overzicht hoe dit is verlopen en waar zaken eventueel niet goed zijn gegaan. Hierdoor kan je deze fouten herstellen, maar ook zorgen dat ze een volgende keer niet weer op dezelfde manier ontstaan.
  4. Vergroten van vertrouwen: Het vergroot het vertrouwen in de kwaliteit van het eindproduct als er sprake is van geautomatiseerd testen (handmatig testen laat immers meer ruimte voor fouten).

In het algemeen kan je stellen dat het testen van software geld oplevert, alhoewel het vaak wordt gezien als kostenpost. En daarbij levert het investeren in testautomatisering nog meer op dan handmatig testen, mits de situatie zich daarvoor leent.

Soorten testtools

Er zijn twee soorten software testing tools die je in kunt zetten om de software testing mee uit te voeren. Door te kiezen voor de passende tool, kun je sneller software ontwikkelen.

1. Test automation tools

Eenvoudige record-and-playback tools zijn momenteel populair omdat ze een snelle en makkelijke manier lijken te bieden om efficiënter te werken. In de praktijk blijken deze vaak niet helemaal betrouwbaar omdat ze gevoelig zijn voor veranderingen en daarmee lastig te onderhouden. Mijn advies is om alleen geavanceerde tools als Selenium WebDriver (voor testautomatisering) en Jmeter (voor prestatietesten) in te zetten.

Eenvoudige record-and-playback tools zijn momenteel populair omdat ze een snelle en makkelijke manier lijken te bieden om efficiënter te werken. In de praktijk blijken deze vaak niet helemaal betrouwbaar omdat ze gevoelig zijn voor veranderingen en daarmee lastig te onderhouden. Mijn advies is om alleen geavanceerde tools als Selenium WebDriver (voor testautomatisering) en Jmeter (voor prestatietesten) in te zetten.

2. Test management tools

De tools voor test management werken net een niveau hoger. Ze helpen om testcases te schrijven en op te slaan, en de uitvoering van deze tests te registeren. Dit zorgt er o.a. voor dat het testen meer gestructureerd verloopt en dat er minimale inspanning nodig is om testcases te ontwikkelen en bij te houden. Je kunt hierbij denken aan HP ALM/Quality Center, TestRail en Hiptest.

Testen is een continu proces

Geautomatiseerd testen met behulp van testtools maakt bijna altijd onderdeel uit van een continu proces waarin ook manueel testen een plek heeft. Zeker in de beginfase van de ontwikkeling van een product heeft manueel testen de overhand. Automatisch testen heeft dan vooralsnog geen zin omdat er steeds aanpassingen moeten worden gedaan.

Pas wanneer het ontwikkelingsproces in rustiger vaarwater komt, kunnen scripts worden uitgedacht waarmee specifieke handelingen automatisch worden uitgevoerd. Zeker bij complexe processen moet je dan ook eerst tijd en geld investeren om toe te werken naar testautomatisering met behulp van testtools. Op de lange termijn is hier echter veel winst te behalen. Onderhoud – bij bijvoorbeeld wijzigingen in de software of de gevraagde functionaliteit – blijft wel essentieel.

Werken met gecertificeerde test engineers

In veel situaties levert het toepassen van test tools een grote toegevoegde waarde. Welke test tools je kunt inzetten, is mede afhankelijk van de software en de ICT-infrastructuur die je gebruikt. Uiteraard moeten testtools goed toegepast worden om optimaal te profiteren van de voordelen.

Laat dit werk dan ook doen door daarvoor opgeleide of gecertificeerde mensen. Onze ‘test engineers’ kunnen je adviseren bij het selecteren van de juiste testtool en nemen de uitvoering desgewenst graag uit handen. Hierdoor kies je voor zekerheid in je softwareontwikkeling.

Zou je graag meer willen weten over hoe wij je kunnen helpen met de stap naar een innovatieve, maar ook (financieel) haalbare ICT-omgeving?

haico.sterk@addcode.nl

Literatuurlijst


Kan testautomatisering wat voor u betekenen?

Wilt u meer weten over testautomatisering in het algemeen of dat dit wat voor u kan betekenen? Kijk verder op onze website of neem contact op voor een advies op maat.